รับติวสถิติ รับวิเคราะห์ สอนการใช้โปรแกรมทางสถิติและวิศวกรรมอุตสาหการ

กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ รับติวสถิติ รับวิเคราะห์ สอนการใช้โปรแกรมทางสถิติและวิศวกรรมอุตสาหการ

0 บาท

บริการ-รับจ้าง

รับติว Statistics, Design of Experiment, Mathematics Model, การสร้าง Equation Function.
รับวิเคราะห์ แบบสำรวจความพึงพอใจ การวิเคราะห์ ทาง สถิติ และวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับ ตรี โท และ เอก
เข้าชม 166 คน

แสดงความคิดเห็น